Σκοποί

Σκοποί του ιδρύματος είναι η μέριμνα, φροντίδα και προσπάθεια για τη σωματική, ψυχική και πνευματική υγεία και προκοπή των οικονομικά αδύναμων ανθρώπων της Ελλάδας. Στο σκοπό αυτό ενδεικτικά υπάγονται:

  • Η οικονομική ενίσχυση γηροκομείων, ιδρυμάτων για άτομα με ειδικές ανάγκες, ορφανοτροφείων κ.λ. ,που εδρεύουν στην Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
  • Η συντήρηση χώρων παροχής υγειονομικής περίθαλψης π.χ. αγροτικών ιατρείων, που βρίσκονται στην Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
  • Η δωρεά υγειονομικού υλικού σε δημόσια νοσοκομεία , κλινικές, θεραπευτήρια κ.α. που βρίσκονται σε όλη την Επικράτεια και
  • Η χορήγηση υποτροφιών σε αριστούχους και οικονομικά αδύναμους φοιτητές ή μεταπτυχιακούς φοιτητές και κατάγονται και διαμένουν στην Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Copyright ©2012 . All Rights Reserved. Designed by Gotoweb