Το Ίδρυμα

Έδρα του ιδρύματος είναι η πόλη της Θεσσαλονίκης και στεγάζεται στη διεύθυνση Ολυμπίου Διαμαντή 7.

Ο πολιτισμός,  η παιδεία, το περιβάλλον, η υγεία και η κοινωνική αλληλεγγύη είναι οι βασικές προτεραιότητες του Ιδρύματος. Όλες οι δραστηριότητες του Ιδρύματος σχετίζονται με την Ελλάδα και τον Ελληνικό πολιτισμό. Στον τομέα της κοινωνικής αλληλεγγύης προωθούνται έργα με κοινωφελή χαρακτήρα ενώ με βάση του κανονισμούς του Ιδρύματος και την βούληση του Προέδρου  κ. Διονύση Πασχάλη αποκλείεται η ατομική φιλανθρωπία.

Copyright ©2012 . All Rights Reserved. Designed by Gotoweb